Novinky / Vývoj jasnosti komety C/2011 L4 (Panstarrs)

Vývoj jasnosti komety C/2011 L4 (Panstarrs)

Štítky:Komety V kategorii :Novinky

Kometa C/2011 L4 (Panstarrs) se zdá velice záludná. Po svém objevení začala zjasňovat s neočekávanou rychlostí, což vedlo k velice optimistickým předpovědím pro letošní rok. Pokud by tento trend pokračoval, mohla být velice jasná a dosáhnout dokonce záporné magnitudy. Bohužel, jak se obvyklé stává v případě dynamicky nových komet, mezi které kometa Panstarrs patří, když se přiblíží pod 3 AU od Slunce, rychlost zjasňování velice zpomalí. To vede k opačným, velice pesimistickým scénářům, s maximální jasností mezi 3-4 mag, když je kometa ještě téměř nepozorovatelná.

Nicméně, vizuální odhady jasnosti komety v posledních týdnech naznačují další změnu v rychlosti zjasňování. Jasnost komety je opět větší, než se očekávalo, zdá se že kometa chytla druhý dech. Protože kometu sledujeme již déle než jeden rok s robotickým dalekohledem FRAM, zkusili jsme se podívat do našich CCD dat, zda tento trend podporují také CCD měření provedená na jednom dalekohledu s jednou technikou zpracování, což by mělo vést k velice přesným údajům.

Vývoj vizuální jasnosti komety založený na 227 pozorování ze světa

Stejná data znázorněná proložením jasnosti opravené o vzdálenost Země k logarytmu vzdálenosti od Slunce

Podotýkáme, že přesnost CCD měření pro komety není tak přesné jako např. u proměnných hvězd. Komety jako difůzní objekty jsou velice citlivé k pozorovacím podmínkám, hvězdám v komě apod. Proto odhadujeme chybu našich měření mezi 0.2-0.3 mag. Stále, chyba je mnohem menší než u vizuálních pozorování, kde rozdíl mezi pozorovateli dosahuje skoro až ke 4 mag, což nám neumožňuje nějakou detailnější analýzu vizuálních dat.

Vývoj jasnosti založený na 47 CCD měření v R-filtru na FRAMu

Stejná data znázorněná proložením jasnosti opravené o vzdálenost Země k logarytmu vzdálenosti od Slunce

Naše data jsou ve velice dobrém souhlasu se středními hodnotami vycházejících z vizuálních pozorování. Kometa zdá se skutečně zrychlila zjasňování. Je velice pravděpodobné, že dosáhne jasnosti 2 mag nebo i větší a stane se dobře viditelná pouhým okem po průletu kolem Slunce.

Doporučujeme podívat se na naše poslední snímky komety Panstarrs v galerii

Aktuální předpověď jasnosti komety a mapky pro její vyhledání na březnové obloz

Další velice zajímavá věc je její V-R barevný index. Jasnosti změřené ve V filtru odpovídají jasnosti poblíž zelené barvy, zatímco měření v R odpovídají barvě červené. Zatímco v zelené barvě přichází nejvíce světla od ionizovaných molekul plynu, v červené tvoří hlavní složku sluneční světlo odražené na zrnkách prachu. Kometa Panstarrs je výrazně jasnější v červené barvě, což ji ukazuje jako velice neobvyklou na prach bohatou kometu. Naše hodnoty V-R barevného indexu pořizených v únoru také ukazují, že kometa zjasňuje více v červené barvě, takže se zdá že podíl prachu nadále roste.

C/2011 L4 (Panstarrs) V-R color index in february 2013

Snímek komety C/2011 L4 (Panstarrs) z hlavní kamery na robotickém dalekohledu FRAM, ráno 14. února. Image of comet C/2011 L4 (Panstarrs) from main camera on robotic telescope FRAM, morning 14. February.