Novinky / Snímek Pluta pro nejmladšího astronoma

Snímek Pluta pro nejmladšího astronoma

Štítky:Snímky Pro Veřejnost V kategorii :Novinky

 

Nejmladším astronomem, který reagoval na naši výzvu Pozorujte jižní oblohu robotickým dalekohledem loni v říjnu, byl teprve sedmiletý Lukáš Kuneš z Hradce Králové, který nás požádal o pořízení snímku trpasličí planety Pluto.

Teprve nedávno jsme mohli pozorování uskutečnit, bylo totiž nezbytné počkat na dobu, kdy bude Pluto z naší observatoře v západní Argentině na jižní polokouli viditelné. Sledovali jsme tuto trpasličí planetu po tři noci v době, kdy se Pluto nacházelo přibližně 30° vysoko nad obzorem v souhvězdí Střelce a kdy jeho jasnost dosahovala zhruba 14,3 magnitudy (bylo tedy více než tisíckrát slabší než nejslabší hvězdy pozorovatelné pouhým okem).

Pluto jsme snímali v průběhu tří po sobě jdoucích nocí, konkrétně 27.2., 28.2. a 1.3. 2013, každý obrázek v přiložené animaci pohybu trpasličí planety byl pak vytvořen počítačovým složením deseti 120sekundových expozic. Pluto je malý bod pohybující se poblíž středu fotografií na bohatém hvězdném pozadí Mléčné dráhy.

Pluto obíhá od Slunce asi čtyčicetkrát dál než Země, jeho střední vzdálenost od Slunce je tedy asi 6 miliard kilometrů. Pluto je o něco menší než náš Měsíc, jeho průměr je podle posledních měření asi 2300 kilometrů. V současné době známe pět jeho měsíců, jména ale mají jen tři z nich – největší Charon, pak Nix a Hydra a dva měsíce s provizorním označením podle roku objevu S/2011 a S/2012. Charon je velký měsíc, s průměrem asi 1200 kilometrů, někdy se říká, že tvoří s Plutem trpasličí dvojplanetu, ostatní měsíce mají průměr v řádu desítek kilometrů.

Pluto se původně řadilo mezi planety stejně jako Země či Jupiter. V roce 2006 při 26. Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se konalo v Praze, došlo k jeho vyřazení ze seznamu planet. Původně se očekávalo, že místo škrtnutí Pluta se skupina planet rozroste o další tři tělesa – o Eris, který obíhá daleko za Neptunem, o Ceres, která byla objevená v roce 1801 a už tehdy do planet často zařazovaná, a konečně o Charon, který je měsícem planety Pluto.

Výsledkem konference ovšem bylo přidání dalších podmínek pro definici planet - musí obíhat kolem Slunce, mít dostatečnou gravitaci, aby se jednalo o kulové těleso, nesmí být družicí a musí být dominantní ve svém prostoru. Poslední vlastnost Pluto nesplňuje, neboť má ve svém okolí spoustu kosmického “smetí” a dokonce kříží drahu Neptuna. Navíc bylo vyřazeno kvůli své nedostatečné velikosti. Namísto rozšíření počtu planet došlo tedy k jeho snížení na pouhých osm. Plutu a ostatním jemu podobným planetkám, jako jsou zmiňované výše, byla ovšem téhož roku přiřazena zcela nová kategorie Plutoidů, kam spadají všechny trpasličí planety obíhající za drahou Neptuna.

Fotografie Pluta předal Michael Prouza přímo mladému astronomovi Lukáši Kunešovi na půdě Českého rozhlasu. Redaktor ČRo pak z předání natočil reportáž s rozhovorem, která byla odvysílána 25. května 2013 v rámci pořadu Meteor na stanici Český rozhlas 2. Záznam pořadu je k dispozici i online.

http://www.rozhlas.cz/meteor/magazin/_zprava/odkazy-255-trilobiti-jak-jste-je-nevideli-video--1216436

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2894718

Pavla Hudcová a Michael Prouza

Fyzikální ústav AV ČR

Snímek Pluta pro nejmladšího astronoma