Novinky / Zachycen optický protějšek záblesku GRB 120913B

Zachycen optický protějšek záblesku GRB 120913B

Štítky:Záblesky Gamma Záření V kategorii :Novinky

Hodinu před půlnocí 13. září zaznamenal Fermi Gamma-Ray Burst Monitor záblesk gamma záření a určil jeho přibližnou polohu. Dostal označení GRB120913B. Po delším období, kdy nám nepřály pozorovací podmínky a technika, se nám povedlo záblesk zaznamenat i ve viditelném spektru. Záblesky gamma záření patří k nejenergičtějším úkazům ve vesmíru, jejich původ zatím zůstává zahalen tajemstvím, zdá se, že pochází z velice vzdálených galaxií. Původcem těchto záblesků mohou být supernovy způsobené kolapsy rychle rotujících hvězd, nebo srážky neutronových hvězd případně dalších exotických objektů.

Cílem našeho pozorování je zjistit přesnou pozici záblesku a určit jeho mateřskou galaxii. V případě tohoto záblesku nebyla na snímku zatím žádná galaxie nalezena. Důležité je také určení rudého posuvu gamma záblesku, které pomůže určit jeho vzdálenost a čas kdy k explozi došlo.

Snímek GRB 120913B z FRAMu