Novinky / Sledujeme vývoj aktivity komety Panstarrs

Sledujeme vývoj aktivity komety Panstarrs

Štítky:Komety V kategorii :Novinky

Kometa C/2011 L4 (Panstarrs) je velice zajímavá kometa, která projde jen 0.3 AU od Slunce a patří k poměrně dost aktivním kometám, takže je vysoká šance, že při průletu okolo Slunce dosáhne vysoké jasnosti a bude bez problému viditelná pouhým okem na severní obloze. Kometu již od únoru pravidelně monitorujeme a sledujeme vývoj její aktivity.

Pro monitoring aktivity používáme snímky komety ve fotometrickém R filtru tak abychom monitorovali především prachovou složku komy. Vývoj aktivity sledujeme pro celou velikost komy,  tak pro vybrané oblasti v okruhu 10 000 a 20 000 km okolo jádra. Data jsme opravili o zkreslující faktory, tak abychom co nejpřesněji zjistili skutečný vývoj aktivity. Celková jasnost komety roste s typickou rychlostí pro většinu komet, její vývoj se tedy odehrává dle očekávání. Aktivita ve vybraných oblastech nekopíruje úplně vývoj celkové jasnosti, příliš se ale ani neliší. 

Od 21. února do 6. října jsme úspěšně provedli 35 celkových měření jasnosti komety a 32 měření ve vybraných oblastech. Rozměr prachové komy roste od února, kdy měla průměr jen 50 000 km, v říjnu je to již 120 000 km. Z analýzy vyplývající možné scénáře vývoje jasnosti pro maximum můžete nalézt v tomto článku.

Vývoj aktivity komety z FRAMu

Kometa Panstarrs na snímcích robotického dalekohledu FRAM 5 dní za sebou.