Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor / 4. Astronomická pozorování

4. Astronomická pozorování

Pozorování optických protějšků vzplanutí gamma záření

Vzplanutí gamma záření patří k nejenergičtějším jevům pozorovaných ve vesmíru. Denně se na celé obloze objeví 2-3 záblesky, jen vzácně se ovšem daří zachytit jeho optický protějšek. Zachycení optického protějšku pomůže s určením přesné pozice záblesku a jeho původu. Díky plně automatickému systému je FRAM schopen během několika sekund zahájit snímání přibližné pozice záblesku. Následné snímání pomocí fotometrických filtrů určí jak klesá jeho jasnost v různých barvách spektra a tím se můžeme dozvědet více o povaze objektu.

 

Pozorování vybraných proměnných hvězd

Jedním z cílů FRAMu jsou zákrytové proměnné hvězdy. Z napozorované světelné křivky zákrytových dvojhvězd lze určit periodu oběhu a poměr velikostí hvězd. Vědomosti o fyzikálních charakteristikách hvězdných systémů jsou velmi důležité pro lepší pochopení hvězdného vývoje. Dalším typem proměnných, které se na FRAMu sledují jsou hvězdy typu Be. Jedná se o hvězdy spektrálního typu B. Typ Be se vyznačuje velmi rychlou rotací a jednou, nebo více Balmerovými čarami ve spektru. Na základě pozorování z FRAMu by se na některé z těchto hvězd měla zaměřit síť radioteleskopů ALMA. Vedlejším produktem jsou objevy nových proměnných hvězd, které byly ve stejném zorném poli již známých proměnných hvězd.

 

Přesná fotometrie komet pro Mezinárodní kometární databázi (ICQ)

Vývoj jasnosti komet poskytuje cenné údaje o aktivitě kometárních jader v různých vzdálenostech od Slunce, u krátkoperiodických komet i k porovnání aktivity jáder mezi jednotlivými návraty. Tyto informace jsou důležité i pro předpovídání budoucích jasností komet. Pro co nejpřesnější informace je potřeba sledovat aktivitu komet kontinuálně v co nejdelším oblouku dráhy. Dalekohled FRAM pravidelně monitoruje jasnost většiny komet jasnějších 18 mag viditelné na jižní obloze ve fotometrickém filtru R, U jasnějších komet provádíme experimentálně vícebarevnou fotometrii v B, V, R, I filtrech.

 

Měření obsahu prachu (afrho) v komě komet pro projekt CARA (Cometary ARchive for Afrho)

Pro studium prachové složky kometární komy byla vyvinuta speciální metoda měřící parametr Afrho. V rámci celosvětového projektu CARA využíváme snímky komet v R oboru k pravidelnému monitorování obsahu prachu v komě komety.

 

Potvrzovácí pozorování nově objevených malých těles sluneční soustavy a posyktování jejich astrometrie pro Minor Planet Center

Každou noc je přehlídkovými dalekohledy objeveno několik blízkozemních planetek. Mezinárodní centrála pro malá tělesa (Minor planet center - MPC) spravuje stránky NEO confirmation page, kde se zveřejňují nejnovější objevy potenciálních blízkozemních planetek. Astrometrie (měření pozic) nově objevených planetek je důležitá z potřeby spočítat jejich přesnou dráhu a zjistit případné riziko srážky se Zemí. Tato měření se odesílají do MPC. FRAM je jeden z dalekohledů, který se podílí na potvrzování objevů a zpřesňování drah těchto těles.