Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor / 3. Rychlé sledování stavu atmosféry

3. Rychlé sledování stavu atmosféry

Data ze systému pro rychlé sledování změn stavu atmosféry jsou analyzovány a použity pro rekonstrukci velice zajímavých spršek kosmického záření. Ukazují, zda jsou změřené záblesky při výskytu mraků a aerosolů správně opraveny, při použití měření ze základního programu měření atmosféry. Systém rychlého sledování má potenciál pro podpůrné dedikované fyzikální analýzy překračující standardní rekonstrukci spršek.

FRAM funguje jako pasivní detektor (pozorování nevyžaduje využití laserů, nebo jiných světelných záblesků) a tak nezabírá čas pro sběr dat na fluorescenčních detektorech. Proto neexistují žádné omezení pro jeho použití v systému rychlého sledování stavu atmosféry. Může být naprogramován tak, aby v případě zajímavých spršek, nasnímal snímky podél celé jeich dráhy. Vzhledem k tomu, že je FRAM umístěn poblíž budovy fluorescenčního detektoru na Los Leones, je jeho použití pro systém omezeno jen na hybridní spršky pozorované odsud.

Širokoúhlá kamera je použita pro měření atmosférické extinkce podél celé dráhy spršky a hlavní kamera je použita pro zkalibrování širokoúhlé kamery. Snímky pořízené z FRAMu jsou analyzovány automaticky. Nejprve jsou identifikovány hvězdy v poli a jejich pozorovaná jasnost je porovnána s hodnotami z katalogu, což umožňuje spočítat atmosférickou extinkci napříč zorným polem pro každou hvězdu. Vzhledem k tomu, že v zorném poli jsou typicky stovky identifikovatelných hvězd, je možné sledovat extinkci podél dráhy spršky s vysokým úhlovým rozlišením. Změny výsledných extinkčních koeficientů odhalují přítomnost mraků nebo významných vrstev aerosolu.