Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor / 1. O FRAMu

1. O FRAMu

FRAM byl vybudován a je provozován Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. (FZU) jako součást programu monitorující stav atmosféry na Observatoři Pierra Augera (PAO). Ta je v současnosti největší detektor částic kosmického záření s extrémě vysokou energií (UHECRs - definována s energií vyšší než 10^18 eV.). Nachází se v Argentinské provincii Mendoza, poblíž horského pásma And v blízkosti města Malargüe ( 69°W, 35°S, 1400 m.n.m.).

Hlavní dalekohled je Meade 0.3m Schmidt-Cassegrain, vybavený CCD kamerou G2-1600 z dílny Moravských přístrojů. Stejnou CCD kamerou je také vybaven širokoúhlý objektiv (200mm Sonnar). Obě kamery jsou vybaveny filtrovým kolem s UBVRIN Johnson-Besselovými filtry. Dalekohled pracuje v plně autonomním režimu s použitím software Remote Telescope System 2 (RTS2), naprogramovaným Petrem Kubánkem.

Dalekohled pracuje v automatickém režimu (včetně ovládání kopule). Objekty se zadávají na konkrétní noc do pozorovací fronty, ke každému objektu musí být definovaná délka, počty expozic a filtry přes které budou snímány. Pořízené snímky se ukládají na disk počítače u dalekohledu, z něj se pak dají stáhnout a zpracovat na vlastním počítači. Redukce snímků o darkframe a flatfield se může provést na dálku pomocí speciálních automatických skriptů a stahovat lze již redukované snímky.

Dosah dalekohledu na jednotlivých expozicích např. při 60s délce je 16-17 mag v případě nefiltrovaných snímků. Na složených snímcích lze dosáhnout limitu přes 20 mag. V případě širokoúhlé kamery je limit kolem 14 mag na jednotlivých nefiltrovaných snímcích. Z observatoře Pierra Augera je dobře pozorovatelná celá jižní hvězdná obloha a část severní polokoule (rozumě lze pozorovat objekty do deklinace +30°).

FRAM je zkratka z Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor. Je to optický dalekohled vybavený CCD kamerami, který automaticky pozoruje vybrané pole dobře zkalibrovaných hvězd (Landoltovy a Stetsonovy pole). Primárně jsou pozorování FRAMu určená k získání aktuální extinkce na různých vlnových délkách. CCD kamery jsou také použity pro rychlé sledování změn v atmosféře (detekce mraků, meření optické hloubky) v místech průniku zvláště zajímavých spršek kosmického záření.

Článek o měření závislosti extinkce na vlnové délce na Hindawi (PDF, 0.7 MB)

Článek o rapid monitoringu v JINSTu (PDF, 2.6 MB)


Dalekohled FRAM je také schopný pozorovat další astronomické objekty, momentálně jsou naše pozorování soustředěna na následující oblasti: